โรคเบาหวาน (Diabetes Millitus)

เป็นโรคทางเมทาบอลิซึม (metabolism) เกิดจากการที่ตับอ่อนสร้าง อินซูลิน (insulin) ได้ลดลง หรืออินซูลิน ที่หลั่งออกมานำน้ำตาลไปใช้เป็นพลังงานได้ลดลง ทำให้ระดับน้ำตาลในกระแสเลือดสูงนั่นเองค่ะ

โดยผู้ป่วยโรคเบาหวานมักมีอาการกระหายน้ำบ่อย ปัสสาวะบ่อย กินจุ น้ำหนักลด ตามัว ชาตามปลายมือปลายเท้า

และหากมีการเจาะเลือดไปตรวจระดับน้ำตาลในกระแสเลือด จะแบ่งระดับได้ดังนี้ค่ะ

  1. ระดับปกติ จะมีระดับน้ำตาลในเลือดหลังอดอาหาร 8 ชั่วโมง < 100 mg./dl หรือน้ำตาลหลังทานอาหาร 2 ชั่วโมง < 140 mg./dl
  2. ระดับเสี่ยง จะตรวจพบระดับน้ำตาลในเลือดหลังอดอาหาร 8 ชั่วโมงอยู่ในช่วง 100-125 mg./dl และระดับน้ำตาลในเลือด ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง อยู่ระหว่าง 140-199 mg./dl
  3. ระดับผิดปกติ จะมีระดับน้ำตาลในเลือดหลังอดอาหาร 8 ชั่วโมง > 126 mg./dl หรือน้ำตาลในเลือด ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง > 200 mg./dl

ซึ่งหากตัวท่านอยู่ในระดับเสี่ยงควรจะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและควบคุมอาหาร ลดการทานหวานลง จะช่วยชะลอการเกิดโรคเบาหวานได้ หรือหากมีระดับน้ำตาลในเลือดผิดปกติ ท่านควรจะสังเกตอาการของเบาหวานที่มีร่วมด้วย เพื่อที่จะได้แจ้งให้แพทย์รับทราบ เพื่อประเมินเรื่องการใช้ยาเบาหวานที่เหมาะสม ร่วมกับการปรับพฤติกรรม ช่วยให้ระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงกับปกติ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยเบาหวานค่ะ

สนใจบริการ

เฝ้าไข้ที่บ้านและโรงพยาบาล #พาผู้สูงอายุไปโรงพยาบาล #ดูแลเจาะเลือดที่บ้าน #บริการทำแผลที่บ้าน #บริการวางแผนสอนดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุที่บ้าน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
Line : @unitynursingcare
Tel ????: 063-526-5593
E-mail ????: unitynursingcare@gmail.com
Website ???? : www.unitynursingcare.com