สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ผู้รับบริการของ Unity Nursing Care หลายท่านมีไปพบแพทย์ หรือเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่อยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ทั้งแบบมีสิทธิโดยตรง และสิทธิแบบส่งตัวมารับการรักษาต่อค่ะ)
วันนี้เราจึงชวนมาทำความรู้จักกับ สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้มากขึ้นกันค่ะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่มักรู้จักกันในชื่อ “สิทธิบัตรทอง” หรือ “สิทธิ 30 บาท” เป็นสิทธิตามกฎหมายของคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตค่ะผู้ที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ต้องเป็น
1. บุคคลที่มีสัญชาติไทย
2. มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
3. ไม่มีสิทธิประกันสุขภาพอื่นที่ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณของรัฐโดยท่านสามารถตรวจสอบสิทธิได้ ดังนี้ค่ะ
1. ที่หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(ต่างจังหวัด) หรือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(กรุงเทพมหานคร)
2. โทร 1330 กด 2 ตามด้วย เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ตามด้วย # และกดโทรออก
3. ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ตาม link : http://eservices.nhso.go.thโดยการใช้สิทธิเข้ารับบริการสาธารณสุขกรณีทั่วไป
– ผู้มีสิทธิสามารถติดต่อหน่วยบริการที่ตนเองมีสิทธิใช้หลักประกันสุขภาพกรณีอุบัติเหตุ/เจ็บป่วยฉุกเฉิน
– ผู้มีสิทธิสามารถเข้ารับบริการที่หน่วยบริการที่อยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ใกล้ที่สุดได้ตามความจำเป็น ไม่จำกัดจำนวนครั้งกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินถึงแก่ชีวิต
– ผู้ที่เจ็บป่วยฉุกเฉินถึงแก่ชีวิตสามารถเข้ารับการรักษาจากโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้ โดยต้องได้รับการรักษาจนพ้นภาวะวิกฤต
จากนั้นโรงพยาบาลจะส่งตัวผู้ป่วยไปยังหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่พร้อมรักษาต่อ(ภาพประกอบ สิทธิประกันสุขภาพแห่งชาติแบบส่งต่อ ของโรงพยาบาลศิริราชค่ะ)

สนใจบริการ#เฝ้าไข้ที่บ้านและโรงพยาบาล#พาผู้สูงอายุไปโรงพยาบาล#ดูแลเจาะเลือดที่บ้าน#บริการทำแผลที่บ้าน#บริการวางแผนสอนดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุที่บ้าน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
Line : @unitynursingcare
Tel ????: 063-526-5593
E-mail ????: unitynursingcare@gmail.com
Website ???? : www.unitynursingcare.com