เพื่อป้องกันการระบาดรอบ 2 ของ COVID-19
เราทุกคนต้องไม่การ์ดตกกันนะคะ โดยการ
???? สวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกไปในที่สาธารณะ
???? เว้นระยะห่างทางสังคม
???? ล้างมือบ่อยๆ
❓เราควรล้างมือเวลาไหนบ้าง มาดูกันเลยค่าา
1. ก่อนรับประทานอาหาร ????
2. ก่อนปรุงอาหาร ????
3. ก่อนและหลังดูแลผู้ป่วย ????????‍⚕️
4. หลังไอ จาม ????
5. หลังสัมผัสพื้นผิว วัตถุต่างๆ นอกบ้าน รวมถึงเงิน ????
6. ก่อนและหลังใช้ห้องน้ำ ????
7. หลังทิ้งขยะ ????
8. หลังสัมผัสสัตว์เลี้ยง ????
???? รู้หรือไม่ การล้างมือที่ถูกต้อง ต้องล้างด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอร์เจล นานอย่างน้อย 20 วินาที
ติดต่อสอบถามถามเพิ่มเติมได้ที่
Line : @unitynusringcare
Tel ????: 063-526-5593
E-mail ????: unitynursingcare@gmail.com
หมายเหตุ : ให้บริการในเขตพื้นที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล