ผู้สูงอายุที่บ้านมีอาการของโรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s disease ) หรือเปล่า?อัลไซเมอร์ เป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมถอยของการทำงานของสมอง มักพบในผู้สูงอายุ เริ่มมีอาการแสดงให้เห็นตั้งแตต่อายุ 50-60 ปีโดยผู้ป่วยจะมีปัญหาเกี่ยวกับความจำระยะสั้น ส่งผลต่อการเรียนรู้ ความนึกคิด ภาษาและพฤติกรรมโดยอาการของโรคอัลไซเมอร์ แบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่1. ระยะแรก ผู้ป่วยเริ่มมีความจำถดถอย มักชอบถามเรื่องเดิมๆ ซ้ำๆ 2. ระยะกลาง มีระดับความจำที่แย่ลง เช่น ไม่สามารถจำทางกลับบ้านได้ พฤติกรรมเปลี่ยน อาจมีหงุดหงิด ฉุนเฉียวง่าย พูดจาหยาบคาย บางคนอาจจำขั้นตอนกิจวัตรประจำวันไม่ได้ เช่น ลืมวิธีติดกระดุมเสื้อ หรือ ไม่อยู่ในโลกของความเป็นจริง เช่น คิดว่ามีคนจะมาทำร้าย มีคนขโมยของ เป็นต้น3. ระยะท้าย ผู้ป่วยจะเริ่มตอบสนองต่อสิ่งรอบข้างลดลง ทานอาหารได้น้อย ช่วยเหลือตนเองได้ลดลง เคลื่อนไหวน้อยลงเมื่อรู้อย่างนี้แล้ว ท่านควรหมั่นสังเกตผู้สูงอายุที่บ้านอยู่เสมอ หากมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลง เริ่มมีอาการแสดงของโรคอัลไซเมอร์ ท่านควรรีบพามาพบแพทย์ทันที เพื่อชะลอระยะการดำเนินของโรค ไม่ให้แย่ลงในระยะเวลาอันรวดเร็วและ ผู้ที่อยู่ในครอบครัวในครอบครัวจะได้เรียนรู้ ทำความเข้าใจ เกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์ และปรับตัวที่จะอยู่และดูแลผู้สูงอายุที่เป็นโรคนี้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมนั่นเอง

สนใจบริการ#พาผู้สูงอายุไปโรงพยาบาล#ดูแลเจาะเลือดที่บ้าน#บริการทำแผลที่บ้าน#บริการวางแผนสอนดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุที่บ้านติดต่อสอบถามถามเพิ่มเติมได้ที่Line : @unitynursingcareTel ????: 063-526-5593E-mail ????: unitynursingcare@gmail.comwww.unitynursingcare.comหมายเหตุ : ให้บริการในเขตพื้นที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล