ผู้ป่วยหลายคน เมื่อออกจาก รพ. ถ้ายังทานอาหารได้น้อย ไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย อาจจะมีสายให้อาหารทางจมูก(NG tube) กลับมาที่บ้านด้วย ซึ่งเมื่อผู้ป่วยมีสายยางให้อาหารทางจมูก ญาติหรือผู้ดูแลจะต้องช่วยกันดูแลสายให้อาหาร ไม่ว่าจะเป็น

⁃ การดูแลความสะอาดภายในสายให้อาหาร

⁃ การดูแลพลาสเตอร์ที่แปะผิวหนังบริเวณจมูกให้ยึดติดกับผิวหนังบริเวณจมูกได้ดี ไม่หลุดง่าย

⁃ การเช็คตำแหน่งของสายให้อาหารไม่ให้มีการเลื่อนจากตำแหน่ง

แล้วถ้าสายมีหลุดออกมา ไม่ว่าจะจากสาเหตุที่
⁃ ผู้ป่วยมีดึงสายออกเอง
⁃ ผู้ป่วยมีไอ จาม อาเจียนจนสายหลุดออกมา

ญาติหรือผู้ดูแลต้องทำการประเมินว่าผู้รับบริการสามารถทานอาหารทางปากได้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายหรือไม่ หากผู้ป่วยยังไม่สามารถทานอาหาร หรือน้ำทางปากได้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ผู้ป่วยต้องได้รับการใส่สายให้อาหารกลับเข้าไปใหม่สำหรับการให้อาหารและน้ำ

หากสายให้อาหารหลุดแล้วญาติหรือผู้ดูแลปล่อยทิ้งไว้ ไม่ดูแลให้ผู้ป่วยได้รับการใส่สายให้อาหารใหม่ และตัวผู้ป่วยเองที่ยังทานอาหารได้น้อย ไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย จะทำให้ผู้ป่วยเกิดภาวะขาดสารอาหาร(Malnutrition) หรือหากการกลืนยังไม่ดีแล้วทานอาหารทางปากอาจเสี่ยงการสำลักอาหาร(Aspirate) ได้ค่ะ

สนใจบริการ

บริการเจาะเลือดที่บ้าน #บริการทำแผลที่บ้าน #บริการวางแผนสอนดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุที่บ้าน #เปลี่ยนสายให้อาหารสาย #บริการเปลี่ยนสายสวนปัสาสวะที่บ้าน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
Line : @unitynursingcare
Tel 📱: 063-526-5593
E-mail 📩: unitynursingcare@gmail.com
Website 🌐 : www.unitynursingcare.com