องค์การอนามัยโลก(World Health Organization : WHO) จัดตั้งขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ตรงกับวันที่ 7 เมษายน 1948 มีการประชุมครั้งแรกที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ดังนั้น วันที่ 7 เมษายน ของทุกปีจึงเป็น ‘วันอนามัยโลก(World Health Day)’

โดยองค์การอนามัยโลก(WHO) ทำหน้าที่ในการวางมาตรการและควบคุมโรคระบาดระหว่างประเทศ และนอกจากนี้ยังมีจุดมุ่งหมายในการทำให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี โดยองค์การอนามัยโลกมีบทบาทในการดำเนินกิจกรรมทางด้านอนามัยแทนสำนักงานสาธารณสุขระหว่างประเทศและองค์การอนามัยแห่งสันนิบาตชาติ

คำขวัญขององค์การอนามัยโลก ประจำปี 2022 คือ “Our planet, our health” หรือ “โลกของเรา สุขภาพของเรา” ซึ่งองค์การอนามัยโลกได้มองเห็นว่าท่ามกลางภาวะที่เกิดโรคระบาดและปัญหาทางด้านมลพิษ ทำให้เกิดโรคต่างๆ เพิ่มขึ้น เช่น มะเร็ง ภูมิแพ้ เป็นต้น

องค์การอนามัยโลกจึงตระหนักถึงความเร่งด่วนที่ต้องทำให้ประชากรและโลกของเรามีสุขภาพที่ดี เพื่อสร้างสังคมที่สุขภาพดี โดยที่ผ่านมาในแต่ละปี มีผู้เสียชีวิตจากปัญหาด้านสภาพแวดล้อมที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ รวมถึงปัญหาทางด้านมลพิษซึ่งเป็นปัญหาทางสภาพแวดล้อมที่ใหญ่สุดที่ประชากรโลกกำลังเผชิญหน้าอยู่ และนี่เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่า วิกฤตด้านสภาพอากาศเป็นวิกฤตทางด้านสุขภาพเช่นกัน

สนใจบริการ

#บริการเจาะเลือดที่บ้าน #บริการทำแผลที่บ้าน #บริการวางแผนสอนดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุที่บ้าน #บริการเปลี่ยนสายให้อาหาร #บริการเปลี่ยนสายสวนปัสสาวะที่บ้าน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
Line : @unitynursingcare
Tel 📱: 063-526-5593
E-mail 📩: unitynursingcare@gmail.com
Website 🌐 : www.unitynursingcare.com