ใครเคยเจอคนที่จู่ๆ มีอาการหายใจเร็ว เกร็ง มือจีบบ้างคะ ทราบกันไหมคะว่า อาการหายใจเร็ว เกร็ง มือจีบ คืออาการของภาวะอะไรค่ะ

การหายใจเร็ว มือจีบ เป็นอาการของภาวะหายใจเกิน(Hyperventilation) หรือการระบายอากาศออกมากกว่าปกติ หรือมีการหายใจเร็วนั่นเองค่ะ
การระบายอากาศมาก หรือ การหายใจออกมาก ทำให้ร่างกายของเราเกิดการระบายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์(CO2) ออกจากร่างกายมาก ทำให้ร่างกายของเรามีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดลดลง ทำให้เส้นเลือดเกิดการหดตัว จึงมีเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆ ลดลง และยังทำให้เสียสมดุลความเป็นกรดด่างของเลือด จึงทำให้เกิดระดับแคลเซียมในเลือดต่ำตามมาค่ะทำให้ผู้ป่วยแสดงอาการเกร็ง มือจีบออกมาให้เห็นค่ะ

สาเหตุที่ทำให้ผู้ป่วยเกิดภาวะหายใจเกิน เช่น ความเครียด รู้สึกวิตกกังวล หรือรู้สึกกดดัน เป็นต้นค่ะ

ซึ่งวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับภาวะหายใจเกิน

  1. พยายามแจ้งผู้ป่วยให้หายใจช้าลง
  2. หากไม่สามารถหายใจช้าลงได้ ให้หาถุงกระดาษ มาให้ผู้ป่วยหายใจในถุงโดยครอบทั้งปากและจมูก ซึ่งการหายใจแบบนี้จะทำให้เวลาผู้ป่วยหายใจออก ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะคั่งอยู่ในถุง แล้วเมื่อผู้ป่วยหายใจเข้าจะได้รับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กลับเข้าไปในร่างกายเพิ่มขึ้น ทำให้เป็นการเพิ่มก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือด ซึ่งจะลดความเป็นด่างในเลือด ทำให้ระดับแคลเซียมในเลือดเข้าสู้ระดับปกติ จึงหยุดอาการเกร็ง มือจีบได้นั่นเองค่ะ

การปฐมพยาบาลโดยการให้ผู้ป่วยหายใจในถุงเป็นวิธีแก้เมื่อเกิดภาวะหายใจเกินขึ้นมาแล้ว แต่หากผู้ป่วยมีอาการแบบนี้บ่อย นั่นแสดงถึงความเครียด ความวิตกกังวลที่ผู้ป่วยมีนั่นเอง ดังนั้นผู้ที่มีภาวะหายใจเกินบ่อย ควรหาวิธีบรรเทาความเครียดเพื่อให้สามารถรับมือกับความเครียด ความกังวลได้อย่างเหมาะสม หากไม่สามารถหาวิธีบรรเทาความเครียดได้ ผู้ป่วยควรปรึกษาจิตแพทย์เพื่อหาวิธีจัดการกับความเครียดอย่างเหมาะสมต่อไปค่ะ