บริการเฝ้าไข้ที่บ้านและโรงพยาบาล

 

บริการเฝ้าไข้ที่บ้านและโรงพยาบาล

บริการจัดส่งพยาบาลพิเศษเพื่อเฝ้าไข้ทั้งที่บ้านและโรงพยาบาล

การเฝ้าไข้โดยพยาบาลดีกว่าอย่างไร?

ผู้ป่วยได้รับการดูแลจากผู้ที่มีความเป็นมืออาชีพ สามารถไว้วางใจได้ ทั้งในเรื่องความรู้ ความชำนาญในการดูแลด้านการพยาบาล ทำให้ไม่ต้องเป็นกังวลเกี่ยวกับภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดูแลที่ไม่ได้มาตรฐาน และยังสามารถให้การดูแลผู้รับบริการได้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ นอกจากนี้ยังลดความเหนื่อยล้าของญาติในการดูแลผู้ป่วยได้อีกด้วย

บริการนี้เหมาะกับใคร?

 • ผู้ป่วยที่มีการเจ็บป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล เช่น มีการติดเชื้อ ท้องเสีย ต้องเข้ารับการผ่าตัด หรืออุบัติเหตุ
 • ผู้ป่วยที่ต้องการคนเฝ้า อยู่เป็นเพื่อน ที่มีความรู้ สามารถสังเกตอาการเปลี่ยนแปลงและให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที
 • ผู้ป่วยที่พักฟื้นหลังการเจ็บป่วย เพิ่งออกจากโรงพยาบาล
 • ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยติดเตียง(Bed ridden) ที่ต้องมีการดูแลอย่างซับซ้อน เนื่องจากการมีอุปกรณ์ต่างๆ เช่น สายให้อาหาร มีการเจาะคอ หรือต้องให้ออกซิเจน

ทำไมต้องเลือก Unity Nursing Care

 • บริษัทให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • บริษัทสามารถจัดส่งพยาบาลให้ท่านได้อย่างรวดเร็ว
 • บริษัทมีผู้ดูแลให้ท่านเลือกได้หลากหลาย เพื่อให้เหมาะสมกับความเจ็บป่วยของผู้ป่วยแต่ละราย ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพ(RN) , ผู้ช่วยพยาบาล(PN)
 • พยาบาลจากบริษัทมีความรู้ ความชำนาญในการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ
 • พยาบาลจากบริษัทมีใบอนุญาติประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง
 • ลูกค้าสามารถเลือกพยาบาลที่ลูกค้าพอใจในการทำงานได้
 • บริษัทจะส่งประวัติของพยาบาลที่จะเข้าไปดูแลให้ลูกค้าดูก่อนทำการตกลงรับบริการ – บริษัทสามารช่วยประสานงานกับแพทย์ และโรงพยาบาลที่ผู้ป่วยรักษา เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ถูกต้องและต่อเนื่อง
 • บริษัทสามารถอธิบายแผนการดูแล เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติรับทราบก่อนที่จะทำการตกลงรับบริการ

การดูแลโดยพยาบาลวิชาชีพ

 • การทำความสะอาดร่างกายผู้ป่วย ทั้ง การทำความสะอาดภายในช่องปาก การเช็ดตัวที่ถูกต้องตามหลักการ ในผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้/ช่วยเหลือตนเองได้น้อย หรือการดูแลความสะอาดในผู้ป่วยที่ต้องมีการใช้แพมเพิร์ส
 • การทำแผลตามหลักสะอาดปราศจากเชื้อ(Sterile Technique) ในผู้ป่วยที่มีแผล เช่น แผลผ่าตัด แผลกดทับ
 • การดูดเสมหะ(Suction) ในผู้ป่วยที่ไม่สามารถขับเสมหะออกเองได้ หรือผู้ป่วยที่มีการเจาะคอ(Tracheostomy)
 • การดูแลผู้ป่วยที่ต้องมีการใช้ออกซิเจน เช่น oxygen cannular, oxygen mask, oxygen mask with bag, BIPAP, home ventilator
 • การดูแลผู้ป่วยที่มีสายให้อาหาร ไม่ว่าจะเป็นสายให้อาหารทางจมูก(NG tube), สายให้อาหารทางหน้าท้อง( Gastrostomy tube)
Home and hospital care services
Special nursing service at home and hospital

How is it better to treat patients by a professional nurse?

Patients are cared for by professional people and can be trusted in knowledge expertise in nursing care. You don’t have to worry about complications that may arise from poor care. Also, provide care to the service recipient following professional standards and reducing the relative fatigue of caring for patients.

Who is suitable with this service?

• Patients with illnesses that require hospitalization, such as infections, diarrhea, require surgery or an accident.

• Patients who need a caregiver who is knowledgeable and able to observe changes and provide help promptly.

• Patients recuperating after illness who just got out of the hospital.

• Chronic disease patients or bedridden patients require complex care due to equipment such as feeding lines, neck piercing, or oxygenation.

Why Unity Nursing Care?

• Care consulting company free of charge.

• The company can take nurses to you quickly.

• The company has various caregivers for you to choose to suit each patient’s illness, including professional nurses (RN) and nursing assistants (PN).

• The nurses from the company are knowledgeable and expertise in caring for patients and the elderly.

• Nurses from the company held first-class licenses to practice nursing and midwives.

• Customers can choose nurses that customers are satisfied with their work.

• The company will send the history of the nurse who will take care of the customer before agreeing to receive the service. Besides, the company can help coordinate with the doctor and the hospital where patients are treated to receive the correct and continuous treatment.

• Accurate care plan for patients and relatives before agreeing to receive services.

Care by Professional Nurse

• Cleaning the patient’s body, including washing mouth with correct wiping method in patients who are unable to help themselves or cleanliness in patients requiring pampers.

• The wound dressing according to the principle of clean and sterile (Sterile Technique) in patients with injuries such as surgical wounds, pressure ulcers

• Sputum suction (Suction) in patients who cannot expel sputum on their own or patients with neck piercing (Tracheostomy).

• Caring for patients requiring oxygen use such as oxygen cannular, oxygen mask, oxygen mask with bag, BIPAP, and home ventilator.

• Caring for patients with feeding lines, whether it is a nasal feeding tube (NG tube) or an abdominal feeding line (Gastrostomy tube).

บริการทำแผลที่บ้าน

บริการเจาะเลือดที่บ้าน

บริการเปลี่ยนสายให้อาหาร(NG tube) ที่บ้าน

บริการเปลี่ยนสายสวนปัสสาวะที่บ้าน