บริการเปลี่ยนสายให้อาหารที่บ้าน

 

บริการเปลี่ยนสายให้อาหารที่บ้านโดยพยาบาลวิชาชีพ (RN)

บริการเปลี่ยนสายให้อาหารที่บ้าน

เรามีพยาบาลวิชาชีพ(RN) ในการเข้าไปให้บริการใส่สายให้อาหารชนิด NG tube ที่บ้าน

โดยบริการนี้เหมาะสำหรับผู้รับบริการที่

ผู้ป่วยที่ใส่สายให้อาหารต้องการ เปลี่ยนสายให้อาหารที่บ้าน ตามกำหนดเวลา

สายให้อาหารหลุด / สายให้อาหารอุดตัน ทำให้ไม่สามารถให้อาหารทางสายได้

สายให้อาหาร มีคราบสกปรกมาก

นอกจากนี้บริการของเรา ยังเหมาะสำหรับผู้รับบริการที่เคลื่อนย้ายได้ลำบาก ไม่สะดวก เช่น ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยที่อ่อนแรง  ผู้ป่วยพักฟื้นหลังการผ่าตัด เป็นต้น

โดยบริการนี้จะช่วยให้

  • ผู้รับบริการและญาติสะดวกสบาย ไม่ต้องรอรับบริการนาน
  • ประหยัดค่าใช้จ่ายในการต้องเดินทางไปรับบริการ

NG Tube Changing Service at Home by Registered Nurse (RN).

We have a Registered Nurse (RN) to provide NG tube at home.

This service is suitable for patients with NG tube to change the NG tube at home according to the schedule.

Also, we can service patients whose NG tube is loose/clogged, which causes them to be unable to consume food, or NG tube is dirty.

Our service is also suitable for patients who are difficult to move or inconvenient, such as bedridden patients or patients recovering after surgery.

This service helps:

  • Patients and relatives comfortable since they don’t need to wait for longer service que. 
  • Save traveling costs to receive the service.

CUSTOMER REVIEW

บริการเจาะเลือดที่บ้าน

บริการเปลี่ยนสายสวนปัสสาวะที่บ้าน

บริการทำแผลที่บ้าน

บริการสอนการดูแลผู้ป่วย/ผู้สูงอายุที่บ้าน