บริการเปลี่ยนสายสวนปัสสาวะที่บ้าน

 

บริการเปลี่ยนสายสวนปัสสาวะที่บ้าน โดยพยาบาลวิชาชีพ

เราให้บริการเปลี่ยนสายสวนปัสสาวะที่บ้านโดยพยาบาลวิชาชีพ(RN)

บริการของเราเหมาะสำหรับผู้รับบริการที่

 

  • ต้องการ เปลี่ยนสายสวนปัสสาวะที่บ้าน ตามกำหนด
  • สายสวนปัสสาวะ มีเลื่อน/หลุด
  • สายสวนปัสสาวะ มีอุดตันทำปัสสาวะไม่ไหล

นอกจากนี้บริการของเรา ยังเหมาะสำหรับผู้รับบริการที่เคลื่อนย้ายได้ลำบาก ไม่สะดวก เช่น ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยที่อ่อนแรง ผู้ป่วยพักฟื้นหลังการผ่าตัด เป็นต้น

โดยบริการนี้จะช่วยให้

 

  • ผู้รับบริการและญาติสะดวกสบาย ไม่ต้องรอรับบริการนาน
  • ประหยัดค่าใช้จ่ายในการต้องเดินทางไปรับบริการ

Urinary Catheter Replacement Service at Home.

We provide home catheter replacement service by a Registered Nurse (RN).

Our service is suitable for: 

  • Patients who need to replace the urinary catheter at home as scheduled. 
  • Urinary catheter slip/fall.
  • Patients with blockage Urinary catheter, which cause unflowing urine.

Our service is also suitable for patients who are difficult to move or inconvenient, such as bedridden patients or patients recovering after surgery.

This service helps:

  • Patients and relatives comfortable since they don’t need to wait for longer service que. 
  • Save traveling costs to receive the service.

CUSTOMER REVIEW

บริการทำแผลที่บ้าน

บริการเจาะเลือดที่บ้าน

บริการเปลี่ยนสายให้อาหาร(NG tube) ที่บ้าน

บริการสอนการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ