บริการเจาะเลือด

บริการเจาะเลือดที่บ้าน

ทางเราจะมีพยาบาลวิชาชีพเข้าไปให้บริการ

  • การเจาะเลือดที่บ้าน
  • ช่วยนำเลือดส่งตรวจที่โรงพยาบาล
บริการนี้เหมาะกับใคร
  • ผู้ที่ต้องมีการเจาะเลือดก่อนไปพบแพทย์
  • ผู้ที่ต้องมีการเจาะเลือดที่ต้องมีการงดน้ำ งดอาหาร ซึ่งอาจทำให้เกิดความหิว   บริการนี้ช่วยให้ผู้รับบริการไม่ต้องไปรอรับบริการเจาะเลือดที่โรงพยาบาลเป็นเวลานาน
  • ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปโรงพยาบาลกรณีที่ต้องมีการเจาะเลือดก่อนพบแพทย์เป็นเวลาหลายวัน
Blood Drawing Service at home
We have professional nurses to provide services for you.

• Blood Drawing at home

• Take blood to the hospital for testing.

This service is suitable for:

• A person who needs to have blood drawn before having an appointment with the doctor.

• For those who need a blood draw that requires fasting, which can cause hunger. This service eliminates the need for long wait times for blood collection services at the hospital.

• Save time and money for traveling to the hospital in case blood draws are required for several days before the doctor’s visit.

CUSTOMER REVIEW

บริการทำแผลที่บ้าน

บริการเปลี่ยนสายให้อาหาร(NG tube) ที่บ้าน

บริการเปลี่ยนสายสวนปัสสาวะที่บ้าน

บริการสอนการดูแลผู้ป่วย/ผู้สูงอายุที่บ้าน