บริการสอนการดูแลผู้ป่วย/ผู้สูงอายุที่บ้าน

 

บริการรับออกแบบแผนการดูแล/สอนผู้ดูแลผู้ป่วยที่บ้าน 

ให้บริการโดยพยาบาลวิชาชีพ

รับออกแบบแผนการดูแล/กิจวัตรประจำวันสำหรับผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ดูแลหรือญาติสามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง

  • สอนการดูแลผู้ป่วยติดเตียงเพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น การดูแลเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับ (Pressure sore), การดูแลช่องปากสำหรับผู้ป่วยติดเตียง (Mouth care)
  • สอนผู้ดูแล/ญาติ เรื่องการบริหารยาที่ผู้ป่วยต้องใช้

สอนการใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น

  • การวัดสัญญาณชีพ (Vital sign) ที่ต้องใช้ เครื่องวัดความดัน ปรอทวัดไข้ เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว
  • เครื่องพ่นยา(กรณีที่คนไข้มียาพ่น)
  • เครื่องเจาะน้ำตาลปลายนิ้ว(กรณีคนไข้ที่เป็นเบาหวาน ที่ต้องมีการติดตามระดับน้ำตาลในกระแสเลือด เพื่อใช้สำหรับการแจ้งแพทย์ สำหรับการปรับยาประจำตัว)

กรณีผู้ป่วยที่มีอุปกรณ์ เช่น

  • ผู้ป่วยที่ใส่สายยางให้อาหารทางจมูก (NG tube)/ทางกระเพาะอาหาร(Gastrostomy tube) จำเป็นต้องมีการให้อาหารทางสายยาง (feeding tube)
  • ผู้ป่วยที่มีการเจาะคอ (Tracheostomy tube) หรือผู้ขับเสมหะออกเองได้น้อย/ไม่สามารถขับเสมหะออกเองได้ จำเป็นต้องมีการใช้เครื่องดูดเสมหะ (Suction machine)
Treatment plan and Teaching caregivers service at home
Provided service by professional nurses

We offer treatment design plan/ daily routine for patients to ensure caregivers or relatives can take care of patients effectively and accurately.

• We teach how to care for bedridden patients to prevent complications such as pressure sore prevention and Mouth care for bedridden patients.

• Teaching caregivers/relatives on the administration of medications that the patient needs.

Teaching how to use tools, for example:

• Vital signs that require blood pressure, mercury, and a fingertip oxygen monitor.

• Inhaler (in case the patient has an inhaler).

• Fingertip sugar piercing machine (in the case of diabetic patients that requires monitoring blood sugar levels to inform the doctor for personal medication adjustments).

In case the patients have medical tools, for example:

• Patients with NG tubes/Gastrostomy tubes who need feeding tubes.

• Neck piercing patient (Tracheostomy tube) or a person who has to expel sputum or unable to remove sputum on its own. It is necessary to use a suction machine.

 

บริการทำแผลที่บ้าน

บริการเจาะเลือดที่บ้าน

บริการเปลี่ยนสายให้อาหาร(NG tube) ที่บ้าน

บริการเปลี่ยนสายสวนปัสสาวะที่บ้าน