บริการพาผู้ป่วย/ผู้สูงอายุไปโรงพยาบาล

 

บริการพาผู้ป่วย/ผู้สูงอายุไปโรงพยาบาล
  • การพบแพทย์ตามนัด (Follow up)
  • การทำหัตถการต่าง ๆ ที่โรงพยาบาล (Investigation)
  • การไปโรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Admission) เช่น การเข้ารับการผ่าตัด
  • กรณีผู้สูงอายุ/คนไข้  ต้องไปโรงพยาบาลแล้วญาติหรือผู้ดูแลไม่ว่าง
เราจะให้การดูแลโดยทีมพยาบาลวิชาชีพ
  • ช่วยอำนวยความสะดวกระหว่างผู้สูงอายุ/คนไข้อยู่โรงพยาบาล  ระหว่างการทำหัตถการต่างๆ
  • ประสานงานด้านอาการ พูดคุยกับแพทย์เรื่องแผนการรักษา
  • สรุปผลการไปโรงพยาบาลและส่งข้อมูลให้กับญาติ เพื่อการดูแลผู้สูงอายุได้อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง
Hospital service for Patients and Elderly

• Doctor Appointment (Follow up).

• Performing procedures at the hospital (Investigation).

• Going to the hospital to receive treatment as an inpatient (Admission), such as undergoing surgery.

• Service in the case of elderly/patients need to go to the hospital, but relatives or caregivers are busy.

Our service is performed by professional nurses

• Facilitate the elderly/patients in the hospital during the operation.

• Coordinate the symptoms and talk to your doctor about a treatment plan.

• Summarize treatment results and send information to relatives, meanwhile take care of the elderly continuously and adequately.

บริการทำแผลที่บ้าน

บริการเจาะเลือดที่บ้าน

บริการเปลี่ยนสายให้อาหาร(NG tube) ที่บ้าน

บริการเปลี่ยนสายสวนปัสสาวะที่บ้าน