ขั้นตอนการรับบริการ

ขั้นตอนการรับบริการ : พาผู้ป่วย/ผู้สูงอายุไปโรงพยาบาล

1. กรอกแบบฟอร์มการรับบริการ คลิ๊ก
2. เจ้าหน้าจะที่ติดต่อกลับเพื่อพูดคุยรายละเอียด นัดวัน และเวลา และแจ้งค่าบริการ
3. เมื่อท่านตกลงรับบริการแล้ว โอนเงินมัดจำ 50% ของค่าบริการ
4. เจ้าหน้าที่จะทำการยืนยันวัน เวลา และสถานที่ที่นัดหมาย แล้วส่งใบนัดหมายให้ท่าน ผ่านทางอีเมล์ หรือไลน์ ตามที่ท่านได้แจ้งไว้
5. เมื่อถึงวันนัด พยาบาล จะไปหาท่านตามที่ได้นัดหมายไว้
6. พยาบาล จะคอยดูแลและอำนวยความสะดวกให้ท่านระหว่างเวลาที่รอทำหัตถการต่างๆ และการรอพบแพทย์
7. ขณะพบแพทย์พยาบาลจะช่วยรายงานอาการ บันทึกแผนการรักษาหากมีเปลี่ยน รวมถึงการเตรียมตัวสำหรับการพบแพทย์ครั้งถัดไป
8. เมื่อดำเนินการที่โรงพยาบาลเสร็จเรียบร้อย พยาบาล จะส่งผู้ป่วย/ผู้สูงอายุ ขึ้นรถ หรือหากกรณีที่ให้ทางเราบริการรับ-ส่ง   พยาบาลจะดูแลและส่งผู้ป่วย/ผู้สูงอายุ จนถึงบ้าน
9. หลังจากทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะส่งผลสรุปการไปหาหมอในวันนั้น ส่งให้ท่าน เพื่อให้ผู้ป่วย/ผู้สูงอายุ ได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง

หมายเหตุ :

1. กรณีต้องการติดต่อด่วน สามารถติดต่อเราได้ทาง
Tel. : 0635265593
Line : @unitynursingcare
Facebook : https://www.facebook.com/unitynursecare/
E-mail : unitynursingcare@gmail.com

2. หากต้องการบริการ รถรับ – ส่งผู้ป่วย/ผู้สูงอายุ จากบ้านไปโรงพยาบาล และจากโรงพยาบาลกลับมาที่บ้าน กรุณา ระบุที่หมายเหตุในแบบฟอร์มการรับบริการ (ไม่มีบริการรถรับ- ส่งสำหรับผู้ป่วยติดเตียง)

3. ให้บริการในเขตพื้นที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล

ขั้นตอนการรับบริการ : บริการเจาะเลือด

1. กรอกแบบฟอร์มการรับบริการ คลิ๊ก
2. เจ้าหน้าจะที่ติดต่อกลับเพื่อพูดคุยรายละเอียด นัดวัน และเวลา และแจ้งค่าบริการ
3. เมื่อท่านตกลงรับบริการแล้ว โอนเงินมัดจำ 50% ของค่าบริการ
4. เจ้าหน้าที่จะทำการยืนยันวัน เวลา และสถานที่ที่นัดหมาย แล้วส่งใบนัดหมายให้ท่าน ผ่านทางอีเมล์ หรือไลน์ ตามที่ท่านได้แจ้งไว้
5. เมื่อถึงวันนัด พยาบาล จะไปหาท่านตามที่ได้นัดหมายไว้

หมายเหตุ :

1. กรณีต้องการติดต่อด่วน สามารถติดต่อเราได้ทาง
Tel. : 0635265593
Line : @unitynursingcare
Facebook : https://www.facebook.com/unitynursecare/
E-mail : unitynursingcare@gmail.com

2. หากต้องการบริการ รถรับ – ส่งเลือดผู้ป่วย/ผู้สูงอายุ จากบ้านไปโรงพยาบาล  กรุณา ระบุที่หมายเหตุในแบบฟอร์มการรับบริการ

3. ให้บริการในเขตพื้นที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล

ขั้นตอนการรับบริการ : บริการทำแผลที่บ้าน

1. กรอกแบบฟอร์มการรับบริการ คลิ๊ก
2. เจ้าหน้าจะที่ติดต่อกลับเพื่อพูดคุยรายละเอียด นัดวัน และเวลา และแจ้งค่าบริการ
3. เมื่อท่านตกลงรับบริการแล้ว โอนเงินมัดจำ 50% ของค่าบริการ
4. เจ้าหน้าที่จะทำการยืนยันวัน เวลา และสถานที่ที่นัดหมาย แล้วส่งใบนัดหมายให้ท่าน ผ่านทางอีเมล์ หรือไลน์ ตามที่ท่านได้แจ้งไว้
5. เมื่อถึงวันนัด พยาบาล จะไปหาท่านตามที่ได้นัดหมายไว้

หมายเหตุ :

1. กรณีต้องการติดต่อด่วน สามารถติดต่อเราได้ทาง
Tel. : 0635265593
Line : @unitynursingcare
Facebook : https://www.facebook.com/unitynursecare/
E-mail : unitynursingcare@gmail.com

2. ให้บริการในเขตพื้นที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล

ขั้นตอนการรับบริการ : บริการสอนการดูแลผู้ป่วย

1. กรอกแบบฟอร์มการรับบริการ คลิ๊ก
2. เจ้าหน้าจะที่ติดต่อกลับเพื่อพูดคุยรายละเอียด นัดวัน และเวลา และแจ้งค่าบริการ
3. เมื่อท่านตกลงรับบริการแล้ว โอนเงินมัดจำ 50% ของค่าบริการ
4. เจ้าหน้าที่จะทำการยืนยันวัน เวลา และสถานที่ที่นัดหมาย แล้วส่งใบนัดหมายให้ท่าน ผ่านทางอีเมล์ หรือไลน์ ตามที่ท่านได้แจ้งไว้
5. เมื่อถึงวันนัด พยาบาล จะไปหาท่านตามที่ได้นัดหมายไว้

หมายเหตุ :

1. กรณีต้องการติดต่อด่วน สามารถติดต่อเราได้ทาง
Tel. : 0635265593
Line : @unitynursingcare
Facebook : https://www.facebook.com/unitynursecare/
E-mail : unitynursingcare@gmail.com

2. ให้บริการในเขตพื้นที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล