ขั้นตอนการรับบริการพาผู้ป่วย/ผู้สูงอายุไปหาหมอ

ขั้นตอนการรับบริการ : พาผู้ป่วย/ผู้สูงอายุไปโรงพยาบาล

1. กรอกแบบฟอร์มการรับบริการ คลิ๊ก
2. เจ้าหน้าจะที่ติดต่อกลับเพื่อพูดคุยรายละเอียด นัดวัน และเวลา และแจ้งค่าบริการ
3. เมื่อท่านตกลงรับบริการแล้ว โอนเงินชำระค่าบริการ
4. เจ้าหน้าที่จะทำการยืนยันวัน เวลา และสถานที่ที่นัดหมาย แล้วส่งใบนัดหมายให้ท่าน ผ่านทางอีเมล์ หรือไลน์ ตามที่ท่านได้แจ้งไว้
5. เมื่อถึงวันนัด พยาบาล จะไปหาท่านตามที่ได้นัดหมายไว้
6. พยาบาล จะคอยดูแลและอำนวยความสะดวกให้ท่านระหว่างเวลาที่รอทำหัตถการต่างๆ และการรอพบแพทย์
7. ขณะพบแพทย์พยาบาลจะช่วยรายงานอาการ บันทึกแผนการรักษาหากมีเปลี่ยน รวมถึงการเตรียมตัวสำหรับการพบแพทย์ครั้งถัดไป
8. เมื่อดำเนินการที่โรงพยาบาลเสร็จเรียบร้อย พยาบาล จะส่งผู้ป่วย/ผู้สูงอายุ ขึ้นรถ หรือหากกรณีที่ให้ทางเราบริการรับ-ส่ง   พยาบาลจะดูแลและส่งผู้ป่วย/ผู้สูงอายุ จนถึงบ้าน
9. หลังจากทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะส่งผลสรุปการไปหาหมอในวันนั้น ส่งให้ท่าน เพื่อให้ผู้ป่วย/ผู้สูงอายุ ได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง

หมายเหตุ :

กรณีต้องการติดต่อด่วน สามารถติดต่อเราได้ทาง
Tel. : 063-526-5593
Line : @unitynursingcare
Facebook : https://www.facebook.com/unitynursingcare/
E-mail : unitynursingcare@gmail.com

Service process: Taking the patient/elderly to the hospital

1. Fill out the service form, click here.
2. The staff will contact you back to discuss the details, arrange the date and time and inform the service fee.
3. Once you have agreed to receive the service, then making payment.
4. The staff will confirm the date, time, and location of the appointment. Then, the staff will send an appointment letter to you via e-mail or LINE as you have notified.
5. On the appointment date, the nurse will visit you as scheduled date & time.
6. The nurse will facilitate you during the waiting time for the procedure or waiting to see a doctor.
7. When seeing a doctor, nurses will report symptoms and note the treatment plan there are any changes, including preparing for the next appointment.
8. When complete the operation at the hospital, the nurse will send the patient/elderly to the car, or if in the case that we provide a pick-up service. Then, the nurse will take care of the patient/elderly to the home.
9. After everything is done, the staff will send you a summary of the visit to the doctor that day for the patient/elderly able to receive proper and continuous care.

Note:

1. In case of urgent case, please contact us via
Tel : 063-526-5593
Line : @unitynursingcare
Facebook : https://www.facebook.com/unitynursingcare/
E-mail : unitynursingcare@gmail.com

2. We provide services in Bangkok and surrounding areas