ขั้นตอนการรับบริการทำแผลที่บ้าน

ขั้นตอนการรับบริการ : บริการทำแผลที่บ้าน

1. กรอกแบบฟอร์มการรับบริการ คลิ๊ก
2. เจ้าหน้าจะที่ติดต่อกลับเพื่อพูดคุยรายละเอียด นัดวัน และเวลา และแจ้งค่าบริการ
3. เมื่อท่านตกลงรับบริการแล้ว โอนเงินชำระค่าบริการ
4. เจ้าหน้าที่จะทำการยืนยันวัน เวลา และสถานที่ที่นัดหมาย แล้วส่งใบนัดหมายให้ท่าน ผ่านทางอีเมล์ หรือไลน์ ตามที่ท่านได้แจ้งไว้
5. เมื่อถึงวันนัด พยาบาล จะไปหาท่านตามที่ได้นัดหมายไว้

หมายเหตุ :

1. กรณีต้องการติดต่อด่วน สามารถติดต่อเราได้ทาง
Tel. : 063-526-5593
Line : @unitynursingcare
Facebook : https://www.facebook.com/unitynursingcare/
E-mail : unitynursingcare@gmail.com

2. ให้บริการในเขตพื้นที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล

Service process: Wound Dressing Service at home

1. Fill out the service form, click here.
2. The staff will contact you back to discuss the details, arrange the date and time and inform the service fee.
3. Once you have agreed to receive the service, then making payment.
4. The staff will confirm the date, time, and location of the appointment. Then, the staff will send an appointment letter to you via e-mail or LINE as you have notified.
5. On the appointment date, the nurse will visit you as scheduled date & time.

Note:

1. In case of urgent case, please contact us via
Tel : 063-526-5593
Line : @unitynursingcare
Facebook : https://www.facebook.com/unitynursingcare/
E-mail : unitynursingcare@gmail.com

2. We provide services in Bangkok and surrounding areas